Individuele wandelingen

Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een individuele wandeling. Misschien wilt u dat uw hond ’s morgens vroeg uitgelaten wordt, als er nog geen roedel wandeling is. Of uw hond heeft een fysieke beperking waardoor wandelen in een roedel afgeraden wordt. Bepaalde rassen laat Mevrouw de Hond niet in roedel verband uit. Mevrouw de Hond neemt geen risico als het gaat om de veiligheid van de honden in groepsverband. Ook kunnen gedragsproblemen een reden zijn om een hond niet in roedelverband uit te laten. In dit geval is een individuele wandeling een goede oplossing. Zo krijgt de hond toch voldoende aandacht en beweging die op hem of haar is afgestemd. De individuele wandelingen vinden plaats bij u in de buurt of in de nabije omgeving. De duur van een individuele wandeling is een half uur. Hieronder kunt u lezen hoe bepaald wordt of uw hond in aanmerking komt voor deze dienst.

Kennis maken

Als u contact heeft opgenomen met Mevrouw de Hond om gebruik te maken van de mogelijkheid voor individuele wandelingen zal er een persoonlijke afspraak worden gemaakt bij u thuis. Allereerst kunnen we even kennis maken en kijken of er een klik is. U kunt dan zien aan wie u uw hond toevertrouwt en ik kan u leren kennen en de hond in zijn/haar eigen omgeving zien. U kunt mij uitleggen waarom u wilt kiezen voor een individuele wandeling.

Samen kunnen we uw wensen en de mogelijkheden doorspreken. Hierbij bespreken we in welke frequentie u de dienst wilt afnemen. Daarnaast zal ik u een aantal vragen stellen over de hond, de omgang met andere honden, de gewoontes, eventuele bijzonderheden, e.d. Uiteraard is er ook alle tijd om zelf uw vragen te stellen.

Samen wennen

Om uw hond goed te leren kennen zal ik, na een tijdje met u gesproken te hebben, u vragen om samen met mij het huis te verlaten. Daarna zal ik alleen weer naar binnen gaan en uw hond ophalen om een stukje in de buurt te wandelen.

Zo kan ik zien hoe de hond op mij reageert als u niet thuis bent. Ik kan ervaren hoe de hond is tijdens een wandeling. Na een korte wandeling kom ik, samen met de hond weer bij u thuis. Dit geeft ons even de tijd om aan elkaar te wennen en een eerste indruk van de hond buitenshuis te krijgen.

Praktische zaken

Als u besluit gebruik te willen maken van individuele wandelingen, zal ik met u een aantal praktische zaken doornemen. Het is tenslotte belangrijk om zoveel mogelijk transparantie te geven over belangrijke onderwerpen zoals de algemene voorwaarden, de sleuteloverdracht, het strippenkaarten systeem etc.

Hierna zullen we een datum plannen wanneer ik uw hond voor de eerste keer kom uitlaten. Ik kijk goed of uw hond en ik de wandeling als prettig ervaren en of de uitlaatservice iets voor uw hond is.

Als uw hond geschikt is, vindt de sleuteloverdracht plaats en kunt u een strippenkaart aanschaffen. U geeft aan op welke dag(en) ik uw hond kan komen uitlaten.